[PTPTN] Nama Kursus / Program (USM Kampus Induk)

Butiran Kursus PTPTN (Kampus Induk)

Jenis IPT :  IPTA
Nama Institusi : UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (KAMPUS INDUK, PULAU PINANG)

**Kampus Induk – Main Campus (Penang)
**Kampus Kejuruteraan – Engineering Campus (Nibong Tebal)
**Kampus Kesihatan – Health Campus (Kubang Kerian, Kelantan)

Mod Pengajian : SEPENUH MASA

**Sepenuh Masa – Full Time Students
**Separuh Masa – Part Time Students
**Pendidikan Jarak Jauh – Distance Studies

Nama Program / Kursus PTPTN

 • A0332 – Pengurusan Binaan
 • A0335 – Reka Bentuk Dalaman
 • A0338 – Seni Halus
 • A0346 – Kimia Analisis
 • A0349 – Perancangan Bandar
 • A0350 – Reka Bentuk dan Teknologi Media Baru
 • A0374 – Teknologi, Persekitaran
 • A0388 – Teknologi, Makanan
 • A0400 – Reka Bentuk Produk
 • A0401 – Sastera Dengan Pendidikan
 • A0404 –Ukur Bahan
 • A0415 –Teknologi Bangunan
 • A0434 – Sastera, Pengajian BM, BI, Sejarah, Georgrafi
 • A0441 – S.Kemasyarakatan, Perancangan dan Pengurusan Pembangunan
 • A0447 – Statistik Gunaan
 • A0459 – Farmasi
 • A0477 – S.Kemasyarakatan, Kerja Sosial
 • A0490 – Pendidikan (Prosekolah)
 • A0493 – Sains Komputer
 • A0494 – Sains Dengan Pendidikan
 • A0507 – Matematik dan Ekonomi
 • A0508 – Kimia Industri
 • A0529 – Seni Halus, Lakonan dan Pengarahan
 • A0533 – Sains Kimia
 • A0534 – Teknologi, Bio-sumber, Kertas dan Penglitup
 • A0535 – Fizik Perubatan
 • A0536 – Matematik
 • A0537 – Biologi
 • A0538 – Pendidikan, TESOL
 • A0539 – Pengurusan
 • A0544 – Pendidikan, Multimedia Interaktif
 • A0549 – Sains Fizik
 • A0551 – Perakaunan
 • A0563 – Fizik Kejuruteraan
 • A0588 – Penyelidikan Operasi
 • A0595 – Pemodelan Komputer
 • A0602 – Seni Muzik
 • A0629 – Biologi Gunaan
 • A0656 – Pendidikan
 • A0665 – Pemodelan Matematik
 • A0675 – Grafik Komunikasi
 • A0684 – Teknologi, Bioproses
 • A0692 – Pendidikan Khas
 • A0696 – Geofizik
 • A0697 – Bahasa Inggeris Untuk Profesional
 • A0702 – Fizik Gunaan
 • B9886 – Ekonomi
 • B9887 – Kerja Sosial
 • C2146 – Ukur Bangunan
 • C2147 – Komunikasi
 • C4432 – Sains Kemasyarakatan

Tarikh Mula Pengajian: 1 September 2012

 

**Panduan Bagi Permohonan 2012/2013. Kemaskina pada 8/8/2012.